03.01.2020.

Krajem 2019. godine uspješno smo implementirali međunarodni certifikat ISO 27001:2013, koji postavlja standarde za cjelokupni sustav upravljanja informacijskom sigurnošću. Certifikacija je provedena u skladu s ADRIACERT postupcima za certificiranje sustava upravljanja i predmet je redovnih nadzornih audita.

Cilj Politike upravljanja informacijskom sigurnošću je osigurati primjerenu razinu sigurnosti koja se odnosi na povjerljivost, cjelovitost i dostupnost svih informacijskih resursa poduzeća, bez obzira na moguće prijetnje kojima su oni izloženi. Uspostavljeni sustav upravljanja informacijskom sigurnošću definira, provodi, prati, provjerava, održava i poboljšava procese i kontrole vezane uz informacijsku sigurnost, a temelji se na upravljanju rizicima.

Copy Electronic d.o.o. osigurava povjerljivost, cjelovitost i dostupnost informacija koje nastaju i koriste se unutar definiranog opsega sustava upravljanja informacijskom sigurnošću, kako bi se omogućila zaštita informacija od unutarnjih, vanjskih, slučajnih ili namjernih prijetnji te osigurao kontinuitet poslovanja.

Svi korisnici informacijskog sustava (radnici poduzeća i poslovni partneri koji su na bilo koji način uključeni u poslovne procese poduzeća) dužni su upoznati se sa sigurnosnom praksom propisanom ovim dokumentom i drugim internim aktima kojima se regulira informacijska sigurnost, kao i pravilnim korištenjem bilo kojeg dijela informacijskog sustava.

Copy Electronic d.o.o. uzima u obzir sve zakonske i ugovorne obveze u upravljanju sustavom informacijske sigurnosti kako bi spriječilo kršenje zakonskih i ugovornih obveza i zahtjeva vezanih uz sigurnost informacijskog sustava.

Sustav upravljanje informacijskom sigurnošću temelji se na procjeni rizika. Kriteriji za procjenu i prihvaćanje rizika uspostavljeni su, formalizirani i odobreni od strane Uprave. Utjecaj na rizike provodi se kroz usvojene preventivne mjere, mjere detekcije i korekcije te odgovorom na eventualne incidente, a u skladu s odgovarajućom zakonskom regulativom, ugovornim obvezama i drugim poslovnim zahtjevima.

Usvajanjem ove Politike, Uprava poduzeća jasno izražava svoju opredijeljenost za sadašnje i buduće kontinuirano poboljšavanje i razvijanje sustava upravljanja informacijskom sigurnošću, obvezuje se na poštivanje svih relevantnih zakonskih propisa i opravdanih zahtjeva zainteresiranih strana, kao i osiguravanje svih potrebnih resursa za uspješno poslovanje i poboljšavanje informacijske sigurnosti. Ova Politika preispituje se od strane Uprave prilikom svake značajnije promjene u sustavu upravljanja, a najmanje jedanput godišnje. Ova Politika javno se obznanjuje.

ISO 27001

Certificirani smo za ISO 27001:2013, koji postavlja standarde za cjelokupni sustav upravljanja informacijskom sigurnošću.