03.01.2020.

Krajem 2019. godine uspješno smo implementirali međunarodni certifikat ISO 14001:2015, koji postavlja standarde za cjelokupni sustav upravljanja okolišem. Certifikacija je provedena u skladu s ADRIACERT postupcima za certificiranje sustava upravljanja i predmet je redovnih nadzornih audita.

Društveno odgovorno poslovanje kroz maksimalno očuvanje okoliša naša je trajna obveza i temelj poslovanja održivog razvoja. Odnos prema okolišu kontinuirano poboljšavamo odnos prema okolišu podizanjem svijesti, stručnosti i kompetentnosti naših zaposlenika, koji svojim radom nezaobilazno utječu na okolišne učinke i time direktno pridonose povećanju razine kvalitete života kao temeljne vrijednosti današnjeg društva.

Zadovoljstvo korisnika naših usluga i ostalih zainteresiranih strana postižemo visokom razinom kvalitete usluge te zaštitom i očuvanjem okoliša, kako danas, tako i za buduće generacije. Svjesni važnosti upravljanja okolišem obvezujemo se ispunjavati odgovornosti u zaštiti okoliša, udovoljiti svim zakonskim zahtjevima, stalno se poboljšavati i sprečavati onečišćenja.

Politikom upravljanja okolišem Uprava poduzeća obvezuje se na poslovanje u skladu sa zakonskim zahtjevima, u cilju očuvanja okoliša, smanjenja negativnih okolišnih učinaka te trajnog poboljšavanja sustava upravljanja okolišem. Održavanjem stalnog nadzora nad utjecajima koje poduzeće ima na okoliš u svim fazama procesa poslovanja od planiranja do krajnje realizacije usluge, nastojimo smanjiti bilo koju mogućnost negativnog utjecaja na okoliš.

U svakodnevnom poslovanju nastojimo smanjiti potrošnju prirodnih resursa gdje god je to moguće te trajno održavamo visoku razinu svijesti o važnosti zaštite okoliša.

Usvajanjem ove Politike upravljanja okolišem, Uprava poduzeća jasno izražava svoju opredijeljenost za sadašnje i buduće kontinuirano poboljšavanje i razvijanje sustava upravljanja okolišem, obvezuje se na poštivanje svih relevantnih zakonskih propisa i opravdanih zahtjeva zainteresiranih strana, kao i osiguravanje svih potrebnih resursa za uspješno poslovanje. Politika upravljanja okolišem preispituje se od strane Uprave najmanje jedanput godišnje i javno se obznanjuje.

ISO 14001

Certificirani smo za ISO 14001:2015, koji postavlja standarde za cjelokupni sustav upravljanja okolišem.