Početna EU fondovi

EU fondovi


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta: Povećanje konkurentnosti tvrtke ulaganjem u uvođenje i certificiranje međunarodno priznatih normi

 

Korisnik: COPY ELECTRONIC d.o.o.

Referentna oznaka projekta: KK.03.2.1.14.0180

Poziv: Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)

 

Opis projekta:

Opći cilj projekta je doprinijeti povećanju konkurentnosti domaćeg sektora mikro, malih i srednjih poduzeća na međunarodnom tržištu, i to usklađivanjem poslovanja s globalno priznatim normama vezano za kvalitetu roba i usluga u međunarodnoj razmjeni.

Na temelju postavljenog općeg cilja definirani su specifični ciljevi koji će se realizirati ovim projektom:

 • Povećanje konkurentnosti tvrtke na domaćem tržištu
 • Omogućen nastup tvrtke na međunarodnom tržištu
 • Standardizirani poslovni procesi tvrtke

Ciljevi projekta definirani su temeljem provedene analize problema koji postoje u domaćem gospodarstvu vezano za standardizaciju poslovnih procesa te razinu informacijske sigurnosti, te s tim povezano posljedice problema u obliku ograničavanja izvoznog potencijala hrvatskog gospodarstva i slabljenja tržišne pozicije u odnosu na međunarodnu konkurenciju.

Rezultati:

 • Povećani prihodi od prodaje
 • Ostvareni prihodi od izvoza
 • Uvedena 4 sustava upravljanja poslovnim procesima
 • Certificirana 2 sustava upravljanja poslovnim procesima
 • Poboljšano korištenje mjera održivog razvoja

Ciljne skupine:

 • Postojeći i budući djelatnici tvrtke, koji će povećati specifična znanja o uvedenim sustavima, te će biti povećana razina njihove sigurnosti i privatnosti
 • Postojeći i budući klijenti i poslovni partneri tvrtke, za koje će biti povećana razina njihove sigurnosti i privatnosti, te povećana razina kvalitete usluge od strane Copy Electronic d.o.o.

Domaće fizičke i pravne osobe, obzirom da će se provedbom projekta povećati razina zaštite okoliša, te će se provedbom mjera informiranja i vidljivosti povećati svijest o važnosti zaštite okoliša te o važnosti uvođenja ISO sustava u poslovanje.

 

U odnosu na postavljene pokazatelje Poziva projekt doprinosi sljedećim vrijednostima:

 • CO01 - Broj poduzeća koji primaju potporu: 1
 • CO02 - Broj poduzeća koji primaju bespovratna sredstva: 1
 • CO06 - Privatna ulaganja koja odgovaraju javnoj potpori: 34.454,64 HRK
 • Broj sustava upravljanja kvalitetom ili poslovnim procesima uveden u poslovanje (certificiran): 4

 

Ukupna vrijednost projekta: 222.288,00 HRK

Dodijeljen iznos bespovratnih sredstava (potpore): 187.833,36 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 11.03.2019. - 11.03.2020.

Kontakt osoba za više informacija: Josip Kurtanjek, direktor

E-mail: sergej@copy-electronic.hr

 

Više informacija potražite na poveznicama:

www.strukturnifondovi.hr

Operativni program Konkurentnost i kohezija

 

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća COPY ELECTRONIC d.o.o.

Naziv projekta: Ulaganje u promociju i kanale distribucije uvođenjem mrežnih rješenja u poslovanje tvrtke

 

Korisnik: COPY ELECTRONIC d.o.o.

Referentna oznaka projekta: KK.03.2.1.17.0029

Poziv: WWW vaučeri za MSP-ove

 

Sažetak projekta:

Projektom se planira redizajn postojeće internet stranice tvrtke te uvođenje web shopa u proces poslovanja, u cilju promocije tvrtke na tržištu i stvaranja kvalitetnog kanala distribucije za usluge koje nudi.

Tvrtka se bavi najmom opreme i pružanjem usluga u području tiskanja, skeniranja, te servisiranjem opreme koja se iznajmljuje. Međutim, najveća dodana vrijednost ostvaruje se uslugama stručnog konzaltinga vezano za print management, projektiranjem sustava za pametni ispis, te najmom software-a za upravljanje poslovnim procesima, čime se cjelokupni poslovni sustavi klijenata digitaliziraju te se na taj način mijenja cjelokupna paradigma poslovanja.

Primjena tih stručnih znanja i procesa prilikom pružanja usluga klijentima neće biti moguće bez ulaganja u povećanje promocije tvrtke na sve većem i brzo rastućem tržištu. Projektom se uvodi potreban kvalitetan komunikacijski kanal kojim će tvrtka kvalitetno komunicirati svoju vrijednost na tržištu. Iz toga razloga je napravljen redizajn postojeće internet stranice.

Dodatno, u cilju kvalitetne distribucije rješenja i usluga na tržište, uloženo je u izradu kvalitetne internet trgovine, na kojoj su navedena sva rješenja tvrtke na strukturiran način, s kvalitetnim i detaljnim opisima, te će ih klijenti moći vrlo jednostavno naručiti.

Opći cilj projekta je doprinijeti razvoju informacijskog društva Republike Hrvatske te povećanoj primjeni mrežnih rješenja u poslovanju malih i srednjih poduzeća u Republici Hrvatskoj.

Specifični cilj je redizajnom postojeće internet stranice i uvođenjem web trgovine u proces poslovanja stvoriti podlogu za promotivne i distributivne aktivnosti tvrtke, te ostvariti veći i kvalitetniji tržišni nastup.

Ispunjenjem ciljeva ostvarit će se sljedeći rezultati:

 • Povećana primjena mrežnih rješenja u poslovanju malih i srednjih poduzeća u RH
 • Redizajnirana postojeća internet stranica i uvedeno web shop rješenje a u poslovanje tvrtke
 • Povećan broj djelatnika za minimalno 3 do 2021. godine
 • Povećani prihodi tvrtke za minimalno 22%

Ciljne skupine:

 • Postojeći i novi djelatnici tvrtke koji će osiguravati svoju egzistenciju radom u tvrtki, ali i povećavati svoja znanja i iskustva u području korištenja mrežnih tehnologija
 • Postojeći i budući klijenti tvrtke koji će unaprijediti poslovanje i privatni život korištenjem digitalnih tehnologija koje tvrtka plasira na tržište

 

U odnosu na postavljene pokazatelje Poziva projekt doprinosi sljedećim vrijednostima:

 • CO01 - Broj poduzeća koji primaju potporu: 1
 • CO02 - Broj poduzeća koji primaju bespovratna sredstva: 1
 • CO06 - Privatna ulaganja koja odgovaraju javnoj potpori: 29.302,50 HRK
 • Broj izrađenih i/ili unaprijeđenih web/e-commerce/m-commerce rješenja: 2

 

Ukupna vrijednost projekta: 97.675,00 HRK

Dodijeljen iznos bespovratnih sredstava (potpore): 68.372,50 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 9.10.2018. - 9.9.2019.

Kontakt osoba za više informacija: Josip Kurtanjek, direktor

E-mail: sergej@copy-electronic.hr

 

Više informacija potražite na poveznicama:

www.strukturnifondovi.hr

Operativni program Konkurentnost i kohezija

 

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća COPY ELECTRONIC d.o.o.

Naziv projekta: Unaprjeđenje poslovnih procesa tvrtke nabavom naprednih IKT rješenja

 

Korisnik: COPY ELECTRONIC d.o.o.

Referentna oznaka projekta: KK.03.2.1.19.0495

Poziv: Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (ikt) - 2

 

Opis projekta:

Projektom se planira ulaganje u nabavu IKT softverskih i hardverskih rješenja za unaprjeđenje i optimizaciju internih i vanjskih poslovnih procesa, te edukacija djelatnika tvrtke za upravljanje istima, kao i za općenitu primjenu IKT-a u svim bitnim procesima tvrtke. Također se planira i provođenje aktivnosti promidžbe i vidljivosti uz poštivanje svih propisa vezanih za pravila vidljivosti i navođenje EU kao tijela koje financira projekt, te provođenje aktivnosti nabava i implementacije projektnih aktivnosti.

Opći cilj projekta je doprinijeti razvoju naprednih IKT rješenja kao bitne sastavnice domaćeg gospodarstva, te na taj način doprinijeti cjelokupnom razvoju domaćeg gospodarstva i razvoju informacijskog društva Republike Hrvatske.

Specifični cilj projekta je optimizacija poslovanja i unaprjeđenje tržišnog nastupa uvođenjem naprednih IKT rješenja i s time povezano hardverskih uređaja u poslovne procese tvrtke.

Rezultati:

 • Uvedena IKT poslovna rješenja (software i hardware) u poslovne procese tvrtke
 • Optimizirani poslovni procesi tvrtke i s time povezano učinkovitost poslovanja
 • Povećani prihodi od pružanja usluga
 • Povećana IT znanja djelatnika za korištenje novih IKT poslovnih rješenja
 • Osigurano dodatno zapošljavanje

Ciljne skupine:

 • Postojeći i budući djelatnici tvrtke koji će steći nova stručna znanja o radu s IKT rješenjima
 • Klijenti tvrtke kojima će se isporučiti kvalitetne usluge
 • Javnost koja će biti upoznata s projektom financiranim iz EU fonda

 

U odnosu na postavljene pokazatelje Poziva projekt doprinosi sljedećim vrijednostima:

 • Broj poslovnih procesa koji će se unaprijediti uvođenjem rješenja iz područja IKT-A: 7
 • Proizvodno ulaganje: Privatna ulaganja koja odgovaraju javnoj potpori poduzećima (bespovratna sredstva): 533.709,81 HRK
 • Povećani prihod od prodaje: 11.964.364,00 HRK
 • Proizvodno ulaganje: Porast zapošljavanja u poduzećima koja primaju potporu: 5

 

Ukupna vrijednost projekta: 1.148.220,90 HRK

Dodijeljen iznos bespovratnih sredstava (potpore): 677.569,56 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 1.11.2019.-1.11.2020.

Kontakt osoba za više informacija: Josip Kurtanjek, direktor

E-mail: sergej@copy-electronic.hr

 

Više informacija potražite na poveznicama:

www.strukturnifondovi.hr

Operativni program Konkurentnost i kohezija

 

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća COPY ELECTRONIC d.o.o.