Početna Prijava servisa

Prijava servisa

U našem servisu primjenjujemo sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001. Svi naši tehničari redovno se školuju i specijaliziraju kod naših principala u inozemstvu i uvijek su vam spremni pomoći.

Naši tehničari najveći dio održavanja obavljaju na vašoj adresi, a iznimno u situacijama kada to nije moguće, uređaj preuzimamo u naš servis. Ako vam je zgodno i ako ne želite plaćati dolazak tehničara, možete i sami dostaviti svoj uređaj kod nas na popravak ili dijagnostiku kvara.

Standardno vrijeme odziva za Grad Zagreb i Zagrebačku Županiju je 24h od prijave, a za cijelu Hrvatsku 48h. Za ugovorne 5G korisnike vrijeme odziva može biti i kraće, a definira se ugovorom.

Naruči servis

Upiši svoje podatke, JMBA ili model uređaja, opiši kvar ili naruči redovan servis.

Dolazimo do vas

U roku od najviše 2 sata odgovaramo na upit i dogovaramo termin dolaska tehničara na vašu adresu.

Servisiramo prema protokolu

Dijagnostika, servis i otklon kvara prema protokolu proizvođača. Račun s valutom plaćanja šaljemo poštom.

Jamčimo kvalitetu

Na uslugu i ugrađene dijelove dajemo jamstvo od 6 mjeseci ili ako je drugačije određeno prema specifikaciji.